alt
 • Kasko Sigortası

  Kasko Sigortası

  Kasko sigortası, sizin ya da 3. şahısların aracınıza verebileceği muhtemel hasar ve zararları, poliçede belirlenen limitler kapsamında karşılayan sigortadır.

 • Trafik / Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

  Trafik / Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

  Bir kaza sonrasında, 3. şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararları, poliçede belirtilen limitler kapsamında teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

 • İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

  İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

  Bir kaza sonrasında, 3. şahıslara verilen bedeni ve maddi zararların, trafik sigortasında belirtilen limitlerin üzerinde olması durumunda, kalan miktarı, belirtilen limitler dahilinde karşılayan poliçedir.

 • Yeşil Kart Sigortası

  Yeşil Kart Sigortası

  Türk plakası taşıyan araçlarla Yeşil Kart anlaşmasını uygulayan ülkelere yapılan seyahatlerde, trafik sigortasına ek olarak yaptırılması zorunlu olan bir poliçedir.

 • Konut Sigortası

  Konut Sigortası

  İster kiracı ister ev sahibi olun, ani ve beklenmeyen sebeplerle ortaya çıkan kazalar sonucunda, evinizin ve eşyalarınızın uğrayacağı zararı belirtilen limitler dahilinde karşılayan poliçedir.

 • DASK Sigortası

  DASK Sigortası

  Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, tüm Türkiye genelinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında devlet tarafından yaptırılması zorunlu kılınan sigortadır.

 • Özel Sağlık Sigortası

  Özel Sağlık Sigortası

  Sigortalının herhangi bir kaza ya da hastalık yaşadığı durumlarda, özel sağlık kurumlarında yaptıracakları ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masrafları, poliçede belirtilen limitler doğrultusunda karşılayan sigortadır.

 • Yabancı Sağlık Sigortası

  Yabancı Sağlık Sigortası

  Türkiye’de oturma ya da ikamet izni almak isteyen yabancıların zorunlu olarak yaptırması gereken; hastalık, doktor ziyaretleri, tanı, teşhis ve tedavi gibi sağlıkla ilgili acil durumlarda yapılacak işlemleri kapsayan sigortadır.

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

  SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında geçerli olan tamamlayıcı sağlık sigortası, sağlık hizmetleri için alınan ve SGK tarafından ödenmeyen ilave ücretleri, poliçede belirtilen limitlere göre karşılar.

 • Ferdi Kaza Sigortası

  Ferdi Kaza Sigortası

  Karşılaşabileceğiniz ani ve harici kaza sonucunda yaşayacağınız maluliyet ya da yaralanma durumunda size, vefat etmeniz durumunda ise ailenize maddi destek imkanı sunan poliçedir.

 • Yurt Dışı Eğitim Sigortası

  Yurt Dışı Eğitim Sigortası

  Yurt dışında eğitim görmek amacıyla yapılan seyahatlerde yaşanabilecek beklenmeyen ve ani risklere karşı sigortalıyı güvence altına alan poliçedir.

 • Yurt Dışı Seyahat Sigortası

  Yurt Dışı Seyahat Sigortası

  Türk vatandaşlarından vize isteyen ülkelere yapılan seyahatlerde yaptırılması zorunludur.

 • İş Yeri Sigortası

  İş Yeri Sigortası

  Sigorta poliçesinde belirtilen limitler kapsamında iş yeri binanız, demirbaşınız, makine ve tesisatınız, kısacası ticari mallarınızı beklenmeyen risklere karşı güvence altına alır.

 • İşveren Mali Mesuliyet Sigortası

  İşveren Mali Mesuliyet Sigortası

  Bir iş yerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’na tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında kendisinin veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.

 • 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası

  3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası

  Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.

 • Makine Kırılma Sigortası

  Makine Kırılma Sigortası

  Makinelerin deneme devresinin tamamlanmasını takiben, normal çalışır haldeyken aynı iş yerinde temizleme, yenilenme ve/veya yer değiştirme esnasında, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten doğan ziyan ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını teminat altına alır.

 • Elektronik Cihaz Sigortası

  Elektronik Cihaz Sigortası

  Elektronik cihazların çalışırken veya aynı iş yerinde temizleme, yer değiştirme esnasında ani ve beklenmedik her türlü sebepten dolayı oluşabilecek hasarların giderilmesi için gereken tamirat ve ikame masraflarını karşılar.

 • Tarım Sigortası

  Tarım Sigortası

  Doğal afetler ya da iklimsel nedenlerle oluşabilecek maddi zararın önlenmesini ve en aza indirilmesini amaçlayarak tarım üreticilerinin üretimlerini poliçe bazında teminatlarla koruma altında alır.

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası

Kasko sigortası, sizin ya da 3. şahısların aracınıza verebileceği muhtemel hasar ve zararları, poliçede belirlenen limitler kapsamında karşılayan sigortadır.

Trafik / Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Trafik / Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bir kaza sonrasında, 3. şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararları, poliçede belirtilen limitler kapsamında teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

Bir kaza sonrasında, 3. şahıslara verilen bedeni ve maddi zararların, trafik sigortasında belirtilen limitlerin üzerinde olması durumunda, kalan miktarı, belirtilen limitler dahilinde karşılayan poliçedir.

Yeşil Kart Sigortası

Yeşil Kart Sigortası

Türk plakası taşıyan araçlarla Yeşil Kart anlaşmasını uygulayan ülkelere yapılan seyahatlerde, trafik sigortasına ek olarak yaptırılması zorunlu olan bir poliçedir.

Konut Sigortası

Konut Sigortası

İster kiracı ister ev sahibi olun, ani ve beklenmeyen sebeplerle ortaya çıkan kazalar sonucunda, evinizin ve eşyalarınızın uğrayacağı zararı belirtilen limitler dahilinde karşılayan poliçedir.

DASK Sigortası

DASK Sigortası

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, tüm Türkiye genelinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında devlet tarafından yaptırılması zorunlu kılınan sigortadır.

Siz sorun,
biz cevaplayalım.

Her türlü soru, problem ve öneriler için bizlere danışabilirsiniz.

Güvenilir
Acentelerimiz.

HDI
Sompo Japan Sigorta
Anadolu Sigorta
Axa Sigorta
Doğa Sigorta
Ak Sigorta

Önemli Bilgiler
Her Zaman Hayat Kurtarır.

Hayatın sürprizlerine karşı, kısa bilgilerle hazırlıklı olun.

 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) nedir? Neleri kapsamaktadır?

  Zorunlu deprem sigortası (DASK) nedir? Neleri kapsamaktadır?

  Zorunlu deprem sigortası (DASK) ile depremin ve deprem sonucunda meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılayan sigortadır. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da zararınızı teminat altına alır.
 • İhtiyari mali mesuliyet sigortası (İMM) nedir?

  İhtiyari mali mesuliyet sigortası (İMM) nedir?

  Tam adı "motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk sigortası" olan ihtiyari mali mesuliyet sigortası; herhangi bir kaza durumunda araç sahibinin üçüncü şahıslara verdiği maddi zararın, trafik sigortası teminatları kapsamında karşılanmasının ardından kalan kısmı (maddi ve manevi), güvence altına alan sigortadır.
 • Kaza sonrasında neler yapılmalı?

  Kaza sonrasında neler yapılmalı?

  Kazayı yaşayan diğer taraf ile anlaşılması durumunda, ilk olarak araçları bulunduğu yerden hareket ettirmeden, kazayı detaylı bir şekilde yansıtan fotoğraflar çekilmelidir.
 • Konut sigortası nedir? Neleri kapsamaktadır?

  Konut sigortası nedir? Neleri kapsamaktadır?

  Konut sigortası; doğal afet, hırsızlık, yangın gibi nedenlerle evinizde oluşabilecek hasarları maddi olarak güvence altına almayı sağlayan bir sigortadır.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? Neleri kapsamaktadır?

  Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? Neleri kapsamaktadır?

  Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak sigortalı, emekli ya da bağkuru olan kişilerin, SGK anlaşmalı özel hastanelerde ekstra bir ücret ödemeden muayene, tahlil ve tedavi gibi sağlık hizmetlerini almasını sağlayan bir sigortadır.
 • Ferdi kaza sigortası nedir? Neden yaptırılmalıdır?

  Ferdi kaza sigortası nedir? Neden yaptırılmalıdır?

  Ferdi kaza sigortası, kaza ve seçilen ek teminatlar doğrultusunda hastalık veya doğal afet durumunda sizi güvence altına alacak sigorta türüdür. Bu sigorta türü; poliçenizde belirtilen ve sizin iradeniz dışında gerçekleşen kaza sonucu neden olan sakatlık durumunda sizleri, vefat durumunda ise poliçenizde belirtilen kişileri güvence altına alır.
 • Kasko sigortası nedir?

  Kasko sigortası nedir?

  Kara taşıtları sigortası ya da kasko; aracın kaza geçirmesi, yanması, çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigortadır. Trafik sigortasından farklı olarak sigorta sahibinin aracında oluşan hasarı da poliçede belirtilen koşullara göre kısmen veya tamamen karşılar.
 • Neden kasko poliçesi yaptırılmalı?

  Neden kasko poliçesi yaptırılmalı?

  Kaza sonucunda aracınızda meydana gelen hasarların onarımını karşılar. Aracınızın onarım sürecinde, ikame araç temin ederek mağduriyetinizi giderir. Aracınızın yolda kaldığı durumlarda ücretsiz çekme - kurtarma hizmeti sağlar. Kaza anında yaralanma varsa anında destek - ambulans hizmeti verir. Kasko poliçesi içerisinde bulunan ihtiyari mali mesuliyet (İMM) teminatı, herhangi bir kaza durumunda trafik poliçesinin limitleri üzerinde kalan kısmı belirtilen koşullara göre teminat altına alır. Ölüm ya da sürekli sakatlık durumunda poliçe teminatı kadar tazminat imkanı sağlar. Kaza sonrasında yaşanabilecek dava durumunda hukuksal koruma teminatı verir.

Sizler en iyilere layıksınız...

Sağlıklı günlere, birlikte adım atalım.

Call
X