Özlü Sigorta

Kasko Sigortası

Kasko sigortası, sizin ya da 3. şahısların aracınıza verebileceği muhtemel hasar ve zararları, poliçede belirlenen limitler kapsamında karşılayan sigortadır. 

Kapsadığı Alanlar:

Sigorta sahibinin veya aracı kullanan kişinin, kendi iradesi dışında, trafikte karşılaşabileceği ani ve harici etkiler sonucunda; aracın devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması veya sabit bir cisme çarpması sonucunda oluşan hasarları,

Aracın yanması, çalınması veya çalınma girişiminde bulunulması sonrasında yaşanacak zarar ve kayıpları,

Poliçe şartlarında belirtilmesi koşuluyla aracın standardının dışında ki aksesuar, ses, iletişim ve görüntü cihazları gibi teknolojik araçlarda oluşabilecek zararları, poliçede belirlenen koşullar kapsamında teminat altına alır.

Kasko Sigortası
Call
X