Özlü Sigorta

Makine Kırılma Sigortası

Makinelerin deneme devresinin tamamlanmasını takiben, normal çalışır haldeyken aynı iş yerinde temizleme, yenilenme ve/veya yer değiştirme esnasında, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten doğan ziyan ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını teminat altına alır. 

Makine Kırılma Sigortası
Call
X