Özel Sağlık Sigortası

Sigortalının herhangi bir kaza ya da hastalık yaşadığı durumlarda, özel sağlık kurumlarında yaptıracakları ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masrafları, poliçede belirtilen limitler doğrultusunda karşılayan sigortadır.

Özel Sağlık Sigortası
Call
X