Özlü Sigorta

Kasko sigortası nedir?

Kasko sigortası nedir?

Kara taşıtları sigortası ya da kasko; aracın kaza geçirmesi, yanması, çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigortadır. Trafik sigortasından farklı olarak sigorta sahibinin aracında oluşan hasarı da poliçede belirtilen koşullara göre kısmen veya tamamen karşılar.

Call
X