Özlü Sigorta

Tarım Sigortası

Doğal afetler ya da iklimsel nedenlerle oluşabilecek maddi zararın önlenmesini ve en aza indirilmesini amaçlayarak tarım üreticilerinin üretimlerini poliçe bazında teminatlarla koruma altında alır.

Tarım Sigortası
Call
X