Trafik / Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bir kaza sonrasında, 3. şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararları, poliçede belirtilen limitler kapsamında teminat altına alan zorunlu bir sigortadır. 

Trafik sigortası, sigortalının aracının uğrayacağı zararı karşılamaz, bunun için kasko sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Manevi tazminat talepleri, zorunlu trafik sigortası kapsamında değildir. 

Araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan trafik sigortası, yaptırılmadığı takdirde, araç trafikten men edilerek para cezası uygulanır.  

Trafik / Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Call
X