3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası

3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası

Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.

3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası
Call
X