DASK Sigortası

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, tüm Türkiye genelinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında devlet tarafından yaptırılması zorunlu kılınan sigortadır. 

Depremin ve deprem kaynaklı meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olduğu zararları, poliçede belirtilen koşullar ve limitler kapsamında karşılayarak evinizi güvence altına alır.

DASK Sigortası
Call
X