Özlü Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında geçerli olan tamamlayıcı sağlık sigortası, sağlık hizmetleri için alınan ve SGK tarafından ödenmeyen ilave ücretleri, poliçede belirtilen limitlere göre karşılar. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Call
X