Özlü Sigorta

Yeşil Kart Sigortası

Türk plakası taşıyan araçlarla Yeşil Kart anlaşmasını uygulayan ülkelere yapılan seyahatlerde, trafik sigortasına ek olarak yaptırılması zorunlu olan bir poliçedir. 

Poliçe, trafikte yaşanacak herhangi bir kaza sonucunda, 3. şahıslara verilen maddi ve bedeni zararları, kazanın yaşandığı ülkedeki trafik sigortası kapsam ve limitlerine göre teminat altına alır. 

Yeşil Kart Sigortası
Call
X