Özlü Sigorta

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

Bir kaza sonrasında, 3. şahıslara verilen bedeni ve maddi zararların, trafik sigortasında belirtilen limitlerin üzerinde olması durumunda, kalan miktarı, belirtilen limitler dahilinde karşılayan poliçedir. 

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
Call
X