Özlü Sigorta

Uçak Sigortası

Hava taşıtından kaynaklanan ve üçüncü kişilerin maddi hasara uğramasına sebep olan durumlarda oluşan zararı kapsar. Bu kapsamda yolculara, taşınan yük, postaların ve havaalanı işletmecisinin uğradığı hasar tazmin edilir. 

Uçak Sigortası
Call
X