Özlü Sigorta

Siber Sigorta

İşletmeleri, internet tabanlı risklerden ve daha genel olarak bilgi teknolojisi altyapısı, bilgi gizliliği, bilgi yönetimi yükümlülüğü ve bunlarla ilgili faaliyetler doğrultusunda oluşabilecek risklerden korumayı amaçlayan maddi varlıkları ve itibarı koruyan özel bir sigorta ürünüdür.

Siber Sigorta
Call
X