Özlü Sigorta

Nakliyat Sigortası

Bir malın bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak, ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında poliçede yer alan şartlar uyarınca bir kaza ya da olaya bağlı olarak fiziken hasar görmesiyle oluşabilecek zararları teminat altına alır. 

Nakliyat Sigortası
Call
X